Muz Tüccarı

12 Nisan 2008 Cumartesi

Muz ticareti yapan Arabistanli bir tüccar A şehrinden B şehrine deveyle muz taşıyor. A <-> B arası 100 km. Tüccarın bir tek devesi var ve devenin taşıyabileceği maksimum yük miktari 100 adet muz. Ayrıca deve yürüdüğü her kilometre için bir muz yemek zorunda, yoksa yola devam edemiyor. Başlangıçta A şehrinde 300 adet muz bulunuyor. Tüccar bunlardan en fazla kaç tanesini B şehrine ulaştırabilir?

Çözüm icin ipuçlari: Orneğin 100 adet muz yukleyip 21. kilometreye
kadar gider, 58 muzu oraya boşaltır, 21 kilometre geri gider, vs.. Muzlar istenildiği gibi kesirlere ayrılabilir. Kilometreler de tamsayi olmak zorunda değil. (Muz ve Deve yerine Mazot ve Tanker olarakta düşünebilirsiniz)

Çözümü X adet muz, Y kilometre, Z adet deve için genellemek mümkün müdür?

0 yorum: